Toimintamallimme

Kokemus

  • Toimeksiantojemme määrä (tällä hetkellä yli 1500 kpl) sisältää paljon tietoa ja asiaa.

Kyky ja kapasiteetti

  • Olemme saaneet kaikki suurimmat yksityiset kohteemme suorina toimeksiantoina.
  • Toimeksiantajan luottamusta toimituskykyymme osoittanee, että saimme aikoinaan 35 miljoonan euron kohteen (Liikekeskus Zeppelin) puhelinsoitolla.
}

Sitoutuminen annettuun aikatauluun

  • IT-yritysten aikataulut olivat aina äärimmäisen tiukkoja toteutusten laajuuteen verrattuina, mutta niissä pysyimme, koska jatkoa seurasi, esim. Nokia Networks toimeksiantajanamme 24 vuoden ajan.
w

Käyttäjän kuuleminen

  • Palveluammattilaisen on aina kuunneltava asiakasta ja tuotava hänen näkemyksensä maksajan päätettäväksi.

Suunnittelun kustannustietoisuuden hallinta

  • Pyrkimys näyttävään ja kestävään kohtuullisin kustannuksin.
  • Kustannustavoitteissa pysyminen, esim Kempeleen kunnan Linnakankankaan alueen koulukeskus (9.000.000 €) pysyi kustannusarviossa ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin OYS:n Peltolan alueen sairaalarakennukset PS2 ja PS3 alittivat lasketut kustannukset.

Pätevä ja motivoitunut henkilökunta

  • Elintärkeä jokaiselle yrittäjälle.

Ohjelmisto

Käyttämämme ohjelmistot ovat Autodesk AEC Collection 2019 (Architecture, Engineering, Construction), AutoCAD LT Revit 2019 ja LT 2019,  kaikki verkossa. Muita apuvälineitä mm. digitaalinen värikopiokone, digitaalinen väripiirturi, videoprojektori, digikameroita, sähköposti jokaisella työntekijällä ym. Laitteistona virtuaalimallien tarkasteluun meillä on käytettävissä Oculus Riftin-vr-lasit, Oculus Rift-ohjaimet sekä Asus-kannettava tietokone, joka täyttää vr-laitteistovaatimukset.

Käytössämme on projektinseurantaohjelma, jonka tilastot toimitetaan yksikköhinnoilla laskutettavissa toimeksiannoissa tilaajan tarkistettavaksi.

Kestävä kehitys

Kestävän kehityksen ja ympäristöasioiden huomioonottaminen

Yrityksemme ja sen henkilökunnan toiminta-ajatuksena on suunnitella kestävää ja luonnonolot huomioonottavaa rakentamista. Tätä edellyttävät myös nykyiset rakennusmääräykset ja pitkät rakennuskohteen takuuvastuut.

Rakennusosien yksityiskohtien suunnittelun on oltava myös arkkitehtisuunnittelun osalta niin pitkälle vietyä, että elinkaariajattelun mukainen toimivuus on taattu.

Rakennuksen niin tekninen kuin visuaalinen kuormitus ympäristöönsä on aina harkittava yksilöllisesti ja tapauskohtaisesti hyvän lopputuloksen varmistamiseksi.

YHTEYSTIEDOT

Sähköpostit ovat muotoa

etunimi.sukunimi@jvk-ark.fi

13 + 14 =